Bozüyük Kütüphanesi


Bilgi Edinme| Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi

982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapacağınız online başvurular, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) veri tabanı üzerinden işleme konulmaktadır. Başvurunuza cevap almak istiyorsanız; lüften Online Başvuru kısmındaki bilgilerin (İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, Adres ve varsa elektronik posta adresi) doldurulması zorunludur. 

 BİLGİ EDİNME BAŞVURUŞU FORMU (WORD DOSYASI OLARAK)

Gerçek Kişiler için (EK 1 bağla)

Tüzel Kişiler için  (Ek 2 bağla)

                                       BİMER BAŞVURUSU    

BİMER ONLİNE BAŞVURU FORMU

 

BİMER BAŞVURU SORGULAMA

 

 

http://www.cimer.gov.tr                  http://www.cimer.gov.tr/Forms/pgQuery.aspx

 

 

·  Bilgi Edinme Kanunu

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14201/bilgi-edinme-hakki-kanunu.html

·  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14410/bilgi-edinme-hakki-kanununun-uygulanmasina-iliskin-esas-.html

·  3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3071&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

·  Afiş

http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/4568,bimer-afisi.pdf?0

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU

(Gerçek Kişiler İçin)

 

Başvuru sahibinin adı ve soyadı:

     

Oturma yeri veya iş adresi:

       

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

       

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?

 

Yazılı                      Elektronik

Elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

      

İmzası:

      

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

İstenen bilgi veya belgeler:

(Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.)

 

 

       

 

 

 

 

                                         

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU

(Tüzel Kişiler İçin)

 

Tüzel kişinin unvanı:

      

Tüzel kişinin adresi:

 

       

 

Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

    

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?

 

Yazılı                      Elektronik

Yetkili kişinin elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

      

Yetkili kişinin imzası:

Not: Yetki belgem

ekte sunulmaktadır.

     

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

İstenen bilgi veya belgeler:

(Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.)

 

 

 

 

 

                                                                            

 WEBMAIL  |  INTRANET

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı © 2014

Bu sayfa 1483 kez gösterilmiştir.